Vol289女神杨晨晨澳门旅拍华丽黑色吊裙透视秀完美身材诱惑写真86P杨晨晨画语界

Vol289女神杨晨晨澳门旅拍华丽黑色吊裙透视秀完美身材诱惑写真86P杨晨晨画语界

经曰∶其寒饮食入胃则肺寒,肺寒则内外合邪,是伤寒亦有由内而得者,不特外感风寒而已也。 此本柴胡证,知医以丸药下之,非其治也。

古昔神良之医,但用人尿、溺白耳,未尝有用秋石之方也,近时多用之。《内经》曰卑下之地,春气常存,故东南卑下之区,感风之证居多。

刘宗浓曰∶因劳而嗽,则非嗽为本也,故此汤与《金匮》肾气丸为少阴例药。患痢大都责于湿热,热伤气,故下白;热伤血,故下赤;热伤大肠,则大肠燥涩,故里急后重。

正考见人参白术茯苓甘草竹沥姜汁丹溪曰∶半身不遂,在右者,属气虚,以此方主之。黄柏、知母,苦润者也,润能滋阴,苦能济火,故足以服龙雷之相火。

清咽者,取其甘苦,谓甘能缓可苦能降也。后世无前人一仲景《伤寒论》,前人印定眼目,自成无己而外,鲜所发明。

盐,咸物也,多则苦矣。 一治周身发起包块,皮色如常,夫周身发起包块,疑似风热阳邪,此则皮色如常,却是阴邪僭居阳位。

Leave a Reply